• اداره کل پزشکی قانونی قم
   اداره کل پزشکی قانونی قم
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر کل
   دکتر حمید صدیقی آخا
   مدیر کل
   بلوار شهید خداکرم
   بعداز ترمینال مسافربری، روبروی دانشگاه پردیس
   تلفن : 36641206
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *