• شرح وظایف

      به طور کلی سازمان پزشکی قانونی به عنوان یکی از مراجع مهم کارشناسی در امر قضاوت صحیح و عادلانه در محاکم قضایی انجام وظیفه می نماید. اظهار نظر کارشناسی در امور پزشکی قانونی، کالبد شکافی اجساد و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی پاسخ به استعلامات ادارات و سایر سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه و نیز سایر دستگاه‌های دولتی، همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از اهم وظایف این سازمان به شمار می‌رود.