FA | EN | AR
يکشنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 240
جمع بازديدها تاكنون: 366836
 3483 بازدید

مديركل: دكتر حميد صديقي آخا

معرفي:
امور پزشکي قانوني در قم تا قبل از سال 1373 توسط پزشکان معاضدتي در محل ساختمان دادگستري قم صورت مي گرفت.مرکز پزشکي قانوني استان قم در دي ماه 1373 توسط آيه ا... يزدي، رياست وقت قوه قضاييه در مکاني استيجاري افتتاح شد. اين مرکز داراي يک پزشک و 4 نفر کارمند بود. از سال 1374 اين مرکز به مکاني واقع درخيابان شهيد فاطمي (دورشهر) منتقل شد که ساختمان آن يک واحد مسکوني با 3 طبقه است و تا انتهاي سال 1389 نيز در همان محل مستقر بود. البته تغييرات زيادي در راستاي استفاده بهينه از فضاي موجود در جهت خدمت رساني بهتر، در آن ايجاد شد.

نهايتاً به دنبال مستقل شدن قم از استان تهران و تبديل آن به استان، زمينه براي تبديل اين مرکز به اداره کل فراهم شد. با افزوده شدن بر ميزان فعاليت و تعداد مراجعات پزشکي قانوني قم به تعداد پرسنل آن نيز اضافه شد. در حال حاضر آدرس و شماره تلفن مراکز پزشکي قانوني استان قم به شرح زير است:

• ساختمان ستاد اداره کل، واحد شماره يک معاينات شهرستان و واحد متوفيات به آدرس: قم- بلوار شهيد خداکرم- بعد از ترمينال مسافربري- روبروي پرديس فارابي دانشگاه تهران- کد پستي:
تلفن گويا:9-02536641207    فاکس 02536641204
• ساختمان شماره دو معاينات شهرستان به آدرس: قم- خيابان شهيد فاطمي(دور شهر) روبروي بانک ملت- کد پستي:
تلفن 02537733042 شماره فاکس 02537746090

• ساختمان تصادفات به آدرس: قم - خیابان شهید لواسانی(ساحلی) - بعد از خانه معلم - داخل مجتمع شماره 2 کیفری دادگستری – تلفن و فاکس: 02537709981اسامي مديران كل استان از زمان تشكيل اداره کل تا کنون:
1- دكتر عباس مينوي دوره مديريت از سال  1383-1381 (ايشان هم اكنون در سمت مديركل امور باليني سازمان مشغول به فعاليت است.)
2- دكتر حسين سكوت آراني دوره مديريت از سال  1384-1383 ( ايشان هم اكنون در سمت رييس پزشكي قانوني غرب تهران مشغول به فعاليت است.)
3- دكتر حميد داود آبادي دوره مديريت از سال 1384- 1389 (ايشان هم اكنون در سمت مديركل پزشكي قانوني استان البرز مشغول به فعاليت است.)
4- دکتر حميد صديقي آخا دوره مديريت از سال 1389 تاکنون

فعاليت بخش هاي مختلف اداره کل پزشکي قانوني استان قم:
پزشکي قانوني در استان قم با توجه به رسالت اصلي خود در پاسخگويي به استعلامات قضايي در حوزه هاي معاينات، تشريح، آزمايشگاه و کميسيون فعاليت دارد.

- حوزه معاينات
عمده کارکارشناسي اين اداره در قسمت معاينات و در رابطه با پرونده هاي ارجاع شده ازمحاکم قضايي مربوط به موارد نزاع، تصادف، فرزندخواندگي، احراز سلامت جسماني و رواني، معاينات اختصاصي جنسي، کارشناسي در زمينه تعيين سن، بارداري و يا صدور مجوز سقط جنين ... انجام مي شود.
در حال حاضر همه روزه تعداد زيادي مراجعه به اين قسمت صورت مي گيرد که کارشناسان و کارکنان اين بخش نسبت به آماده کردن گواهي هاي مربوطه اقدام مي کنند.

شايان ذکر است روند پيگيري امور در اين واحد به گونه اي طراحي شده که در اکثر قريب به اتفاق اين مراجعات، پاسخ در همان روز آماده و به مراجعه کننده تحويل مي شود. در حال حاضر، اين واحد  مجهز به سيستم مکانيزه نوبت دهي بوده و نرم افزار سراسري معاينات سازمان نيز در آن اجرا مي شود.

- حوزه متوفيات(تشريح)
قسمت متوفيات، در راستاي تعيين علت دقيق فوت اجساد ارجاع شده، کمک شايان توجهي به کشف حقيقت و پيگيري ابعاد حقوقي حوادث پيش آمده دارد. اگر چه طبق آمارهاي موجود، کمتر از 5 درصد از فعاليت سازمان پزشکي قانوني دراين بخش صورت ميگيرد اما اهميت آن به نحوي است که جستجوي حقيقت در بسياري از معماهاي پيچيده پليسي و قضايي به کارشناسي انجام شده در اين بخش از پزشکي قانوني بستگي دارد. در اين اداره نيز روزانه از ساعت 7:30 تا 16 نسبت به انجام معاينه اجساد و احيانا کالبد گشايي آنها در جهت مشخص کردن علت دقيق يا اصطلاحا علت تامه فوت اقدام مي شود.

- حوزه آزمايشگاه:
- آزمايشگاه هاي پزشکي قانوني قم شامل موارد زير است:
- آزمايشگاه سم شناسي، سرولوژي و پاتولوژي. در حال حاضر آزمايشگاه هاي سرولوژي و پاتولوژي اين اداره کل به دليل کمبود نيروي متخصص فعاليت ندارد و امور مربوط به آنها از طريق همکاري با آزمايشگاههاي کنترل شده سطح شهر و يا آزمايشگاه هاي سازمان انجام مي شود. مواردي مانند تعيين DNA ،گروه خون يا آزمايشات تشخيص بارداري در بحث سرولوژي و يا بررسي آسيب هاي وارده به بافتها در اجساد و نمونه هاي ارسالي به آزمايشگاه پاتولوژي از اين دست امورمي باشد.

- اما در آزمايشگاه سم شناسي که هم اکنون فعاليت دارد مواردي مانند بررسي وجود الکل در هواي تنفسي، وجود مواد مخدر يا مواد محرک در نمونه ها و يا تشخيص سموم و داروها در نمونه هاي ارسالي انجام مي شود که کمک شاياني به کشف حقيقت در پرونده هاي قضايي مي کند.

- کميسيون هاي پزشکي
واحد کميسيون به عنوان يکي از بخش هاي تخصصي سازمان گره گشاي پرونده هاي قضايي ارجاع شده جهت کارشناسي دقيق تر و تخصصي است. بطور کلي پرونده هاي ارجاع شده به اين واحد در خصوص موارد: قصور پزشکي، مباحث روانپزشکي، بررسي علل فوت و يا پرونده هاي ارجاعي از معاينات (يا همان مواردي که گواهي صادره مورد اعتراض ذينفعان قرار گرفته) مي باشد.
دراين قسمت پس از طي تشريفات و مراحل لازم، جلسه کميسيون با حضور متخصصان مربوطه تشکيل و درمورد موضوع بطور علمي و مستدل نظر داده مي شود.

اهم فعاليت ها
1- ساخت سرويس بهداشتي در محطه ساختمان ستادي1393
لزوم انجام اين کار با توجه به وضعيت نامناسب سرويس هاي بهداشتي در داخل ساختمان و نيز تقاضا هاي مطرح شده از سوي پرسنل ونيز مراجعان به عنوان پيشنهاد به شوراي اداري ارائه و مورد تصويب قرار گرفت. عمليات اجرايي اين ساختمان داراي پيشرفت بالاي 90 درصد و منتظر خريداري تجهيزات مورد نياز جهت اتمام طرح است..
2- سازه راهرو ارتباطي بين دو ساختمان1393
از زمان راه اندازي ساختمان جديد اداره در سال 1389(واحد شماره يک معاينات فعلي) هميشه بحث خروجي اضطراري اين ساختمان  مطرح و مقرر شده بود پس از ساخت مجموعه سالن تشريح و ساختمان مديريت راهرو ارتباطي بين اين دو ساختمان از طريق طبقه بالايي ايجاد شده و علاوه بر حل معضل عدم وجود خروجي اضطراري، امکان ارتباط بين دو ساختمان نيز براي پرسنل تسهيل گردد. لذا کار مطالعاتي لازم در اين زمينه صورت گرفت و مقرر شد اين پروژه با سازه فلزي انجام گردد. عمليات اجرايي اين سازه با پيشرفت نسبتا قابل قبول از زمان اجرا، در دست اقدام ميباشد.
3- راه اندازي تلفن گويا1393
در راستاي پاسخگويي بهتر و سريعتر به مراجعان و نيز رعايت نظامات تکريم مراجعان در سال 93 سيستم تلفن گوياي اداره راه اندازي شد. در اين برنامه اطلاعات مهم و کاربردي از قبيل آدرس، شماره تلفن و ساعات کار قسمت هاي مختلف اداره و نيز نحوه خدمت رسانيدر وقت کشيک اعلام شده و امکان ارتباط با قسمتهاي کاربردي براي مراجعان فراهم شده است.(02536641207)
4- افتتاح مجموعه سالن تشريح پزشکي قانوني استان1393
با رايزني هاي انجام شده با استانداري و مجموعه ستادي سازمان و تامين بارمالي پروژه، سرانجام در ابتداي سال 93 شاهد افتتاح ساختمان سالن تشريح اداره بوديم. اين مجموعه شامل دفتر متوفيات، تالارتشريح، اتاق هاي پرسنل و پزشکان، سردخانه هاي سالني و متحرک با امکان تصويربرداري بصورت ويدئو کنفرانس براي آموزش دانشجويان مي باشد.
5- تجهيز سالن جلسات1393
در سال 93 و همزمان با راه اندازي ساختمان مديريت، اقدامات لازم براي تجهيز سالن جلسات اداره نيز انجام شد.
6- اصلاح هندسي مسير ورود به اداره1393
در اواسط سال 93 باجه نگهباني در ابتداي ورودي اداره مستقر و ورود و خروج افراد به اداره نظام مند گرديد. اين کار باعث جلوگيري از ورود همراهان اضافي و در نتيجه امکان تمرکز بيشتر پرسنل براي ارائه سريع تر و دقيق تر خدمت مي شود.
7- استفاده از روش هاي جديد براي پاسخگويي1393
در راستاي اجراي دستور سازمان مبني بر استفاده ازنرم افزار جامع معاينات، اين اداره کل به واحد هاي زير مجموعه ماموريت داد تا نرم افزار مورد نظر را عملياتي کنند. درحال حاضر اطلاعات مراجعه کنندگان در نرم افزار مورد نظر وارد شده و مبناي تشکيل و بايگاني پرونده ها قرا رگرفته است.
همچنين بخش قابل توجهي از گواهي هاي صادره در اين اداره کل از طريق سيستم ارسال مکانيزه مکاتبات(CMS) به مراجع قضايي ارسال مي گردد که باعث تسريع در کار و جلوگيري از جعل گواهي مي شود.
8- درختکاري وايجاد فضاي سبز1392
از اقدامات ماندگاراداره اقدام به درختکاري و ايجاد فضاي سبز در اداره است. اين مهم درسال 1392  باپيگيري هاي واحد پشتيباني عملياتي شده و تا کنون نيز به نحو مطلوب ادامه يافته است.
9- ايجاد سايبان و نصب آبسردکن براي مراجعان1392
نظر به اينکه با راهاندازي سيستم انتظامات درب ورودي امکان ورد همه افرا به داخل اداره ميسر نيست تصميم گرفته شد در قسمت انتهايي حياط اداره مکان مسقفي براي انتظار همراهان تدارک ديده شود.
10- ارائه خدمات به مراجعه کنندگان1390
دراين اداره کل بر ميناي تکاليف قانوني نسبت به تهيه رايگان کپي مدرک شناسايي و نيز گرفتن عکس چهره اقدام مي شود. همچنين سيستمدريافت هزينه ها در ايناداره کل بصورت رايانه اي (PC POS) وبااستفادهاز کارت بانکي بوده ودر صورت نداشتن کارت از سوي مراجعه کننده از کارت  بانکي که بدين منظور در اختيار صندوق قرار گرفته استفاده مي شود.  

-ازديگر اقدامات صورت گرفته در اين اداره کل ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
-پيگيري و نصب تلفن همگاني، استقرار ايستگاه اتوبوس، خط کشي عابر پياده بلوار جلو اداره، فضا سازي و ايجاد فضاي سبز توسط شهرداري، نصب تابلو راهنما به  اداره درمسير خيابان توسط شهرداري...

سخن مديركل:

پزشکي قانوني هنري است که علم پزشکي را درحل ابهامات و برطرف کردن نقاط تاريک پرونده هاي قضايي بکار  مي گيرد تا موجب احقاق حقوق مردم شود.


آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: قم، بلوار شهيد حاج خدا كرم، بعد از پايانه مسافربري، روبروي دانشگاه پرديس
تلفن: 6641207، دورنگار: 6641204،
پیام کوتاه: 2001372