• در بررسی آمار چهار ماه منتهی به تیرماه مشخص شد: افزایش 4 درصدی مراجعات به پزشکی قانونی

   در بررسی آمار چهار ماه منتهی به تیرماه مشخص شد: افزایش 4 درصدی مراجعات به پزشکی قانونی

   در بررسی آمار چهار ماه منتهی به تیرماه مشخص شد: افزایش 4 درصدی مراجعات به پزشکی قانونی

   در مقایسه آمار پرونده های تشکیل شده در چهار ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایشی معادل 4 درصد مشاهده می شود که بیشترین میزان این مراجعات مربوط به نزاع و درگیری بوده است.

   به گزارش روابط عمومی، تعداد 12 هزار و 684 پرونده سرپایی در چهار ماه اول سال جاری در مراکز پزشکی قانونی تشکیل شده که این رقم در مدت مشابه سال قبل 12 هزار و 158 مورد بوده است.

   این در حالی است که بیشترین مراجعه به پزشکی قانونی در چهار ماه اول سال جاری با رقم 4 هزار و 574 مورد مربوط به بررسی صدمات حاصل از نزاع و درگیری بوده است. مقایسه این آمار با تعداد پرونده های نزاع در مدت مشابه سال 97 متاسفانه حاکی از رشد 8 درصدی در این مورد است.

   همچنین ضمن این بررسی مشخص شد که تعداد مصدومان حوادث ترافیکی و سوانح رانندگی در مدت زمان یاد شده در سال جاری نسبت به سال قبل از آن کاهش 2 درصدی داشته بطوریکه این رقم در چهار ماه اول سال جاری به 3 هزار و 445 مورد رسیده است./   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: