•  
  • طبقه بندی اطلاعات آماری
  • اطلاعات آماری
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1مسمومیت با گاز 6 ماه اول 98
   jpg
   52.35 کیلوبایت
   2سوختگی 6 ماه اول 98
   jpg
   43.88 کیلوبایت
   3نزاع 6 ماه اول 98
   jpg
   56.15 کیلوبایت
   4برق گرفتگی 6 ماه اول 98
   jpg
   59.92 کیلوبایت
   5غرق شدگی 6 ماه 98
   jpg
   55.96 کیلوبایت
   6مسمومیت با گاز 97
   jpg
   51.65 کیلوبایت
   7برق گرفتگی 97
   pdf
   80.63 کیلوبایت
   8سوختگی 97
   jpg
   44.58 کیلوبایت
   9غرق شدگی 97
   jpg
   49.91 کیلوبایت
   10نزاع 97
   jpg
   60.4 کیلوبایت
   11نزاع 96
   pdf
   30.98 کیلوبایت
   12مسمومیت با گاز 96
   pdf
   30.56 کیلوبایت
   13سوختگی 96
   pdf
   30.54 کیلوبایت
   14برق‌ گرفتگی 96
   pdf
   30.83 کیلوبایت
   15غرق‌شدگی 96
   pdf
   30.82 کیلوبایت
   16حوادث رانندگی 96
   pdf
   45.59 کیلوبایت